Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Calea Mamei Divine: 40 de ani în India alături de Ma Anandamayi. Carte bazată pe jurnalele discipolei sale, Atmananda
Unavailable
Calea Mamei Divine: 40 de ani în India alături de Ma Anandamayi. Carte bazată pe jurnalele discipolei sale, Atmananda
Unavailable
Calea Mamei Divine: 40 de ani în India alături de Ma Anandamayi. Carte bazată pe jurnalele discipolei sale, Atmananda
Ebook626 pages12 hours

Calea Mamei Divine: 40 de ani în India alături de Ma Anandamayi. Carte bazată pe jurnalele discipolei sale, Atmananda

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Blanca Schlamm, cunoscută ulterior ca Atmananda, a fost o artistă care a fost toată viaţa preocupată să cunoască sensul şi scopul ultim al vieţii. Această căutare a condus-o, încă de tânără, în India.

Jurnalele lui Atmananda sunt însemnările intime ale călătoriei sale spirituale. În cuprinsul acestora găsim și relatări unice despre tovarăşii săi de drum, alţi artişti, intelectuali şi căutători spirituali occidentali care, asemenea ei, au călătorit prin Orient în prima jumătate a secolului al XX-lea, și care au fost precursorii multor americani şi europeni ce au venit în India, la începutul anilor ’60, în căutarea împlinirii spirituale.

Experiențele și însemnările sale sunt în strânsă legătură cu personalități spirituale remarcabile cu care a interacționat direct precum Jiddu Krishnamurti, Ramana Maharishi și în special gurul ei, marea mistică bengaleză, Sri Anandamayi Ma
LanguageRomână
PublisherATMAN
Release dateJan 12, 2021
ISBN9786068758855
Unavailable
Calea Mamei Divine: 40 de ani în India alături de Ma Anandamayi. Carte bazată pe jurnalele discipolei sale, Atmananda

Related to Calea Mamei Divine

Related ebooks

Reviews for Calea Mamei Divine

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words