Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Am învins cancerul: Un ghid cuprinzător pentru vindecare pe cale naturală
Am învins cancerul: Un ghid cuprinzător pentru vindecare pe cale naturală
Am învins cancerul: Un ghid cuprinzător pentru vindecare pe cale naturală
Ebook461 pages6 hours

Am învins cancerul: Un ghid cuprinzător pentru vindecare pe cale naturală

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Scopul acestei cărți este de a vă explica metodele pe care eu și multe alte persoane le-am folosit cu succes pentru a ne vindeca.

Există o concepție greșită cum că aceia care fac parte din comunitățile care aplică tratamente naturiste ar fi împotriva științei, iar acest lucru este eronat. Eu iubesc ştiinţa. Sunt foarte entuziasmat cu privire la cercetările științifice, în special cele din domeniul nutriției, și voi aduce ca argumente multe informații din lucrări științifice.

Doresc să vă împărtășesc ceea ce am învățat despre puterea unui regim alimentar adecvat și cât de necesară este transformarea stilului de viață în tratarea acestei boli, și totodată să vă pun în gardă cu privire la capcanele din industria tratării cancerului.

Am compilat cele mai importante informații din experiența mea și din cei 14 ani de cercetare independentă. O mare parte dintre aceste informații este ignorată sau chiar respinsă de către medicina convențională, în ciuda unui număr uriaș de volume ce cuprind validări științifice și a dovezilor empirice. După cum veți vedea, cartea este bine documentată și toate informațiile transmise pot fi supuse unor alte investigații personale.
LanguageRomână
PublisherATMAN
Release dateFeb 2, 2020
ISBN9786068758886

Related to Am învins cancerul

Related ebooks

Wellness For You