Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Crăciunul lui McNamara
Crăciunul lui McNamara
Crăciunul lui McNamara
Ebook63 pages46 minutes

Crăciunul lui McNamara

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mai sunt doar două zile până la Crăciun, iar McNamara are parte de surpriză după surpriză, cea mai mare parte dintre ele neplăcute.

El nu crede că lucrurile se vor complica în seara de Ajun, dar se înșală. O nouă surpriză îi ia răsuflarea, iar durul detectiv scoțian nu crede că și-o va mai putea regăsi prea curând.

Întoarceți o nouă pagină din viața faimosului Detectiv Inspector Șef și lăsați-o să vă amuze, să vă înfurie sau să vă uluiască, trăind, în același timp magia Crăciunului.

LanguageRomână
PublisherScarlet Leaf
Release dateDec 27, 2021
ISBN9781005510091
Crăciunul lui McNamara
Author

Roxana Nastase

Roxana Nastase has been teaching English for over seventeen years, ranging in level from kindergarten to college. She specializes in English Grammar and has had several books issued throughout the years. Her books were used with much success in schools in Eastern Europe for teaching English as a second language.

Read more from Roxana Nastase

Related to Crăciunul lui McNamara

Related ebooks

Sweet Romance For You