Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vara noastră de demult
Vara noastră de demult
Vara noastră de demult
Ebook372 pages5 hours

Vara noastră de demult

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ungaria, 1943: În timp ce războiul trece de granițele țării, tânăra și impetuoasa Eva César sosește în orașul idilic Sopron pentru a-și petrece ultima vară înainte de nuntă, pe moșia familiei sale aristocrate. Tânjind să se elibereze de sub dominarea unui tată sever, ea numără zilele până la căsătoria cu un medic de la Crucea Roșie amabil și devotat, pe care îl admiră foarte mult.

Dar viața Evei se schimbă atunci când îl întâlnește pe Aleandro, un violonist și artist rom fermecător și pasionat. Cu toate că vremurile și societatea le sunt potrivnice, Eva și Aleandro se îndrăgostesc profund ‒ doar pentru a fi despărțiți de un gest brutal izvorât din ură.

În timp ce sunt măturați de valurile războiului, Eva și Aleandro încearcă să uite povestea lor de dragoste. Cu toate acestea, amintirea obsedantă a acelei veri le va remodela destinele și va duce la decizii care vor avea ecou de-a lungul generațiilor.

De la ororile celui de-al Doilea Război Mondial până la tensiunile revoltei maghiare din 1956 și dincolo de acestea, Vara noastră de demult este o poveste impresionantă despre prețul secretelor, despre liniile neclare dintre sacrificiu și obsesie și despre rezistența spiritului uman.Un roman istoric superb scris și impecabil cercetat, care se întinde pe decenii și continente și are o distribuție de personaje bogat desenate. Jillian Cantor
LanguageRomână
Release dateNov 17, 2021
ISBN9786063384264
Vara noastră de demult

Related to Vara noastră de demult

Related ebooks

World War II Fiction For You

View More