Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Visul imperial. Ascensiunea și căderea puterilor globale. 1400–2000
Visul imperial. Ascensiunea și căderea puterilor globale. 1400–2000
Visul imperial. Ascensiunea și căderea puterilor globale. 1400–2000
Ebook817 pages17 hours

Visul imperial. Ascensiunea și căderea puterilor globale. 1400–2000

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Tamerlan, otomanii, mogulii, confederațiile Manchu, englezii, sovieticii, japonezii și naziștii. Toți au ridicat imperii menite să dureze pentru totdeauna; toți au eșuat în aceste demersuri. Dar, după cum demonstrează John Darwin în acest volum superb, edificarea acestor imperii a dus la nașterea lumii așa cum o cunoaștem astăzi. De la moartea lui Tamerlan, în 1405, până la ascensiunea și prăbușirea imperiilor europene, de la prezența imperialistă mereu crescândă a Americii până la relansarea Chinei și a Indiei ca puteri economice globale, Visul imperial reprezintă o perspectivă incitantă asupra trecutului, a prezentului și a viitorului imperiilor.„O capodoperă… De o întindere, originalitate și viziune impresionante… oferă o perspectivă nouă și provocatoare asupra istoriei lumii din ultimele șase secole.“ Daily Telegraph

„Absolut revelatoare... o abordare excepțională a istoriei globale.“ Independent

„Un demers ambițios, monumental și convingător.“ Guardian

„Magistral… aruncă în aer ipoteza potrivit căreia ascensiunea Occidentului ar fi fost inevitabilă.“ BBC History Magazine

„După ce am citit această capodoperă, un lucru a devenit limpede. Lumea nu a cunoscut încă un ultim imperiu.“ Literary Review

„Elegant și inteligent… minunat și plin de imaginație... o carte cu semnificații profunde.“ Sunday Times
LanguageRomână
Release dateNov 26, 2021
ISBN9786063384288
Visul imperial. Ascensiunea și căderea puterilor globale. 1400–2000

Related to Visul imperial. Ascensiunea și căderea puterilor globale. 1400–2000

Related ebooks

Civilization For You