Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

MICII EROI. Eleanor Roosevelt
MICII EROI. Eleanor Roosevelt
MICII EROI. Eleanor Roosevelt
Ebook32 pages10 minutes

MICII EROI. Eleanor Roosevelt

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe. Eleanor Roosevelt se numără printre ei. Superputerile ei au fost o mare capacitate de a observa societatea și de a găsi soluţii la problemele ei, o empatie extraordinară și o mare dorinţă de a-i ajuta pe cei nevoiași. Datorită acestor calităţi a devenit una dintre cele mai influente femei din ţara ei, Statele Unite ale Americii, aplaudată de toată lumea la conferinţele și discursurile ţinute în favoarea păcii și a justiţiei sociale. Eleanor și-a dedicat întreaga viaţă pentru a ajuta persoanele aflate în suferinţă. Iată povestea ei!
LanguageRomână
Release dateJun 23, 2020
ISBN9786060950066
MICII EROI. Eleanor Roosevelt
Read preview

Read more from 333 777439

Related to MICII EROI. Eleanor Roosevelt

Related ebooks

Children's For You