Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

La fel de bogat ca regele
La fel de bogat ca regele
La fel de bogat ca regele
Ebook211 pages3 hours

La fel de bogat ca regele

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Casablanca, 1994. Sarah, o franțuzoaică de șaisprezece ani dintr-un bidonville, nu are nimic în viață, dar, într-o zi, îl întâlnește pe Driss, care are totul. Fata decide să-l seducă și să se mărite cu el, însă goana după băiat este un drum anevoios prin Casablanca, oraș marcat de puternice tensiuni sociale: bogații care au toate drepturile, jointurile fumate pe marginea piscinelor, prostituatele care avortează în spatele magazinelor, șoaptele fals scandalizate, servitoarele neajutorate, hărțuite, și dorința de a fugi în lume. Dar lumea e departe...„Un roman de debut dulce-amărui despre inevitabilitatea condiției noastre sociale și dificultățile de a ne elibera de ea. Prins în măruntaiele Casablancăi, cititorul pornește împreună cu Sarah într-o cursă frenetică pentru libertate.“ Lire Magazine Littéraire

„La fel de bogat ca regele este un roman superb pentru că ne surprinde cu fiecare pagină, ne face să râdem sau să scrâșnim din dinți. Abigail Assor reușește să schimbe tonul, trecând de la umor la emoție, dar cartea își păstrează în permanență forța. O poveste frumoasă și emoționantă.“ Le Figaro Littéraire

„Înainte de a fi un roman de dragoste – sau poate tocmai pentru că este un roman de dragoste –, cartea lui Abigail Assor este o poveste despre dominare. Puterea este pretutindeni, atât în spațiul public, cât și în cel privat.“ Libération

„Crud, solar și senzual. Un roman de debut deosebit de reușit.“ Les Inrockuptibles
LanguageRomână
Release dateNov 11, 2021
ISBN9786063384240
La fel de bogat ca regele
Read preview

Related to La fel de bogat ca regele

Related ebooks

General Fiction For You