Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

MICII EROI. Vincent van Gogh
MICII EROI. Vincent van Gogh
MICII EROI. Vincent van Gogh
Ebook32 pages10 minutes

MICII EROI. Vincent van Gogh

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe. Vincent van Gogh a fost unul dintre ei. Superputerile sale au fost pasiunea uriașă pentru pictură, spiritul de luptător și o sensibilitate ieșită din comun. Datorită lor, în zilele noastre este considerat unul dintre cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor. Pentru Van Gogh, pictura era unica formă prin care putea exprima ceea ce simţea, și a făcut asta până în ultima clipă a vieţii. Din nefericire, de-a lungul existenţei sale, puţini i-au recunoscut talentul și i-au cumpărat lucrările. Cu toate acestea, Vincent n-a încetat să picteze, lăsând în urmă peste 900 de lucrări, dintre care unele au devenit cele mai admirate din istoria artei. Iată povestea lui!
LanguageRomână
Release dateAug 21, 2020
ISBN9786060950103
MICII EROI. Vincent van Gogh

Read more from 333 777439

Related to MICII EROI. Vincent van Gogh

Related ebooks

Children's For You