Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

MICII EROI. Gustave Eiffel
MICII EROI. Gustave Eiffel
MICII EROI. Gustave Eiffel
Ebook32 pages9 minutes

MICII EROI. Gustave Eiffel

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt fiinţe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri măreţe. Gustave Eiffel a fost unul dintre ei. Superputerile sale au fost o mare creativitate, un incredibil talent ingineresc și multă perseverenţă. Datorită lor, a reușit să se specializeze în construirea de structuri metalice, devenind unul dintre cei mai străluciţi ingineri din istorie. El a demonstrat că podurile și viaductele, construcţii dintre cele mai grandioase, nu doar ușurează viaţa oamenilor, ci pot deveni adevărate opere de artă. Printre numeroasele sale proiecte, ne-a lăsat moștenire și unul dintre monumentele cele mai faimoase din lume, Turnul Eiffel, care e vizitat în fiecare an de aproximativ șapte milioane de oameni. Iată povestea lui!
LanguageRomână
Release dateAug 28, 2020
ISBN9786060950042
MICII EROI. Gustave Eiffel

Read more from 333 777439

Related to MICII EROI. Gustave Eiffel

Related ebooks

Children's For You