Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Secrete Devoalate
Secrete Devoalate
Secrete Devoalate
Ebook57 pages40 minutes

Secrete Devoalate

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„O lume nouă, dacă o poți lua!”

V-ați gândit vreodată care este cel mai mare mister al omenirii? Misterul misterelor, regele care stă în jilțul său măreț, purtând trei coroane argintii, un lanț arămiu la brâu și două inele magice?

Dacă nu, atunci folosiți cheia aurie a descifrărilor care vi se oferă pe tava argintie a cunoașterii. Folosiți-o cu încredere pentru a dezlega misterul inimii și-al minții. Lăsa-ți deoparte neîncrederea și suspiciunea, încălțați-vă cu ghetele mersului tainic pe fluviul luminii albăstrui, cel fără de izvor, care vă va duce în locurile nebănuite ale universului multicolor.

Sarcina cititorului nu e ușoară ca frunza purtată de vânt, dar nici grea ca plumbul care se scufundă-n apă. Călăreții odată tocmiți vor desfășura carpeta magică a luminilor, răsucind liniile de forță ale universului într-un vârtej al cunoașterii nebănuite.

Taina odată dezlegată se va plia din nou ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Misterul pare să aibă un început, dar nu se știe dacă are vreun sfârșit. Lumina întunericului se-adâncește, dar strălucește din ce în ce mai tare.

Cititorule, ia aminte la tine, să nu te pierzi pe toboganul nesfârșit al lacrimilor!

LanguageRomână
Release dateDec 25, 2021
ISBN9781005967512
Secrete Devoalate
Read preview
Author

Silviu Suliță

Silviu Suliță has a solid educational background (Bachelor’s Degree, Engineer in the field of Mechanics, specialization: Machine-Building Technology 1989-1995 *** Diploma of Professional Conversion in Technological Education 1999-2001 *** Master Degree in Informatics 2001-2003 *** Diploma of Professional Conversion in Information and Communication Technology 2014-2016), a great experience in education (teaching different subjects on different levels), a huge creativity potential (author of many books, inventor with few patents, programmer of software applications, creator of multiple videos, author of many articles, independent researcher in nonconventional fields) and a fruitful interpersonal collaboration (social activist, moderator of different clubs, contributor on several projects, consultant on many fields, personal tutor and trainer).The author (a nonconformist, an opponent of obsolete approaches, demanding with himself and those around him) propose synthetic solutions on problems that cannot be solved by ignorant, duplicitous or obedient persons that refuse to believe that a fundament change at inner at outer levels is possible.In his books the knight of the pen pries the past, takes the pulse of the present and forecasts the future through a holistic approach of the systems and phenomena that are specific of different domains/ realms/ worlds.Unknown, mysterious, secret, hidden and occult pieces of information are brought to light and posted in a structured manner in the front of the readers.The books are exciting, written in a pragmatic manner and useful in everyday life like a beacon in the darkness of the night.These pieces of art invite readers to start the true journey of their lives in the quest of their spiritual essence.

Read more from Silviu Suliță

Related to Secrete Devoalate

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You