Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Trenul Orfan: Romanian
Tartaria - Trenul Orfan: Romanian
Tartaria - Trenul Orfan: Romanian
Ebook147 pages57 minutes

Tartaria - Trenul Orfan: Romanian

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mulți oameni din întreaga lume au descoperit că în urmă cu câteva generații, străbunicii lor erau orfani


 


Există multe dovezi care arată că mulți dintre acești orfani au fost răpiți departe de familiile lor și vânduți


Ei vindeau copiii


Au creat războaie intenționat pentru a crea orfani?


Cercetătorii nu cred ce spun istoricii despre acești orfani și mulți cercetători cred că copiii au fost răpiți sau forțați să plece din familii.


Această carte va arăta unele dintre faptele pe care cercetătorii le menționează - și sunt furnizate dovezi foto pentru a vă arăta că David Ewing Jr a făcut cercetări adecvate pentru a verifica ce spun cercetătorii despre această chestiune

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateDec 28, 2021
Tartaria - Trenul Orfan: Romanian

Read more from David Ewing Jr

Related to Tartaria - Trenul Orfan

Related ebooks

History For You