Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Lemuria
Tartaria - Lemuria
Tartaria - Lemuria
Ebook146 pages48 minutes

Tartaria - Lemuria

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Lemuria a existat?


Au existat civilizații avansate în trecut?


Unde este dovada?


Mulți oameni din întreaga lume cred că o civilizație străveche a existat în trecut și a fost cunoscută sub numele de Lemuria. Mulți oameni cred că Lemuria și Atlantida și Tartaria au fost civilizații avansate. Dacă aceste civilizații au fost avansate, trebuie să existe dovezi în întreaga lume care să arate acest lucru.


Această carte va arăta dovezile că civilizațiile avansate au existat în trecut


Istoricii și prietenii lor au pierdut timpul prezentând teorii nebunești despre civilizațiile avansate din trecut. Mulți cercetători cred că acest lucru a fost făcut în mod deliberat pentru a pierde timpul și pentru a se asigura că lumea nu găsește adevărul.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateDec 25, 2021
Tartaria - Lemuria

Read more from David Ewing Jr

Related to Tartaria - Lemuria

Related ebooks

History For You