Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Managementul Riscului și Al Capitalului Monetar: Pentru în Procesul De Tranzacționare Zilnică și Swing
Managementul Riscului și Al Capitalului Monetar: Pentru în Procesul De Tranzacționare Zilnică și Swing
Managementul Riscului și Al Capitalului Monetar: Pentru în Procesul De Tranzacționare Zilnică și Swing
Ebook229 pages5 hours

Managementul Riscului și Al Capitalului Monetar: Pentru în Procesul De Tranzacționare Zilnică și Swing

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Managementul profesionist al riscului și al capitalului monetar este indispensabil oricărui investitor pentru a-și îmbunătăți permanent și sustenabil rezultatele sale de tranzacționare. În euforia momentului ales pentru tranzacționare, de obicei, de cumpărare, acest lucru este, adesea, neglijat. Wieland Arlt dezvăluie metode simple care pot fi implimentate de oricine în practică, cu puțin efort, pentru a își îmbunătăți procesul de tranzacționare zilnică și tranzacționare swing (contra tendinței principale a pieței).


 Autorul explică diferite concepte pentru diferite stiluri de tranzacționare, astfel încât, investitorii orientați pe termen scurt și mediu să fie însoțiți individual de la planificarea unei tranzacții până la momentul alegerii unei piețe financiare adecvate. Wieland Arlt oferă sfaturi practice și demonstrează că riscul profesional și gestionarea capitalului bănesc determină ca succesul tranzacționării să fie previzibil.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateFeb 8, 2022
ISBN9783982177625
Managementul Riscului și Al Capitalului Monetar: Pentru în Procesul De Tranzacționare Zilnică și Swing

Related to Managementul Riscului și Al Capitalului Monetar

Related ebooks

Finance & Money Management For You