Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Introducere în inteligența artificială
Introducere în inteligența artificială
Introducere în inteligența artificială
Ebook185 pages2 hours

Introducere în inteligența artificială

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Inteligența artificială s-a dezvoltat exploziv în ultimii ani, facilitând luarea deciziilor inteligente și automate în cadrul scenariilor de implementare. Inteligența artificială se referă la un ecosistem de modele și tehnologii pentru percepție, raționament, interacțiune și învățare. Asistăm la o convergență a diferitelor tehnologii (Internetul obiectelor, robotică, tehnologii cu senzori, etc.) și o cantitate și o varietate în creștere de date, precum și la caracteristicile lor noi (big data, date distribuite). În contextul securității cibernetice, inteligența artificială poate fi văzută ca o abordare emergentă și, în consecință, tehnicile ei spăecifice au fost utilizate pentru a sprijini și automatiza operațiunile relevante (filtrarea traficului, analiza criminalistică automatizată, etc.)
Inteligența artificială influențează din ce în ce mai mult viața de zi cu zi a oamenilor și joacă un rol cheie în transformarea digitală prin capacitățile sale automate de luare a deciziilor. Beneficiile acestei tehnologii emergente sunt semnificative, dar la fel sunt și preocupările. Există un larg consens că inteligența artificială va aduce schimbări care vor fi mult mai profunde decât orice altă revoluție tehnologică din istoria umană. În funcție de cursul pe care îl urmează această revoluție, AI va împuternici abilitatea noastră de a face alegeri mai informate sau va reduce autonomia umană; va extinde experiența umană sau o va înlocui; va crea noi forme de activitate umană sau ca face redundante locurile de muncă existente; va ajuta la distribuirea bunăstării pentru mulți sau va crește concentrația puterii și a bogăției în mâinile câtorva; va extinde democrația în societățile noastre sau o va pune în pericol.

LanguageRomână
Release dateDec 15, 2021
ISBN9786060336600
Introducere în inteligența artificială
Author

Nicolae Sfetcu

Experience in the domains of engineering, Quality Assurance, electronics and Internet services (translation, web design, Internet marketing, web business solutions).Owner and manager with MultiMediaDeveloper of MultiMedia NetworkPartner with MultiMedia in several European and national research and development projectsProject Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Cofounder of the regional association and president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and vice-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer – Bachelor of Physics, Major Nuclear PhysicsTraining for a doctor degree in telecommunicationsInternal auditor for the Quality Management SystemsSpecialist in industrial Nondestructive TestingAttested for Quality AssuranceHundreds of publications (books, e-books, articles), mainly from the IT domain.Languages: Romanian, French, EnglishContact:Email: nicolae@sfetcu.comTel.: +40-745-526896

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Introducere în inteligența artificială

Related ebooks