Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - Isus Hristos: Romanian
Tartaria - Isus Hristos: Romanian
Tartaria - Isus Hristos: Romanian
Ebook149 pages41 minutes

Tartaria - Isus Hristos: Romanian

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cine a fost Isus Hristos?


Au fost 2 bărbați diferiți pe nume Isus?


1 - Iisus Hristos Mesia


2 - Iisus Teroristul Revoluționar


A fost Isus Hristos unul dintre cei mai importanți oameni din civilizația cunoscută sub numele de Tartaria? Istoricii și aliații lor au spus că nu pot fi găsite dovezi care să arate că Isus Hristos a existat vreodată


Este asta cu adevărat adevărat?


Această carte va examina istoria catarilor și a cavalerilor templieri și a creștinilor originari.


Istoricii și prietenii lor au pierdut timpul arătând teorii nebunești găsite în Biblie și în alte scripturi. Cine a scris aceste scripturi și de ce? S-a întâmplat cu adevărat Răstignirea? Este creștinismul o mare minciună?

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateDec 17, 2021
Tartaria - Isus Hristos: Romanian

Read more from David Ewing Jr

Related to Tartaria - Isus Hristos

Related ebooks

History For You