Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Adam și Eva
Adam și Eva
Adam și Eva
Ebook335 pages4 hours

Adam și Eva

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Roman experimental metafizic, Adam si Eva iese în evidență prin universul ficțional întru totul coerent și simetric, în care metempsihoza funcționează ca principiu esențial.


Dihotomii precum bine/rau sau sacru/profan fuseseră consumate narativ în perioada în care Liviu Rebreanu își scria romanul, dar mitul complementarității androginice continuă să producă ficțiune și astăzi, absorbit în cultura de masă și constant reinventat, figurând adesea ca unica abatere de la cinism și cartezianism a protagoniștilor.

Romanul acesta este un bun studiu de caz pentru a înțelege felul în care se raporta Romania interbelică la unele geografii și epoci prea puțin familiare, dar și pentru a observa care erau strategiile reconstructive ale lui Rebreanu.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJul 2, 2021
ISBN9786069739891
Adam și Eva
Read preview

Related to Adam și Eva

Related ebooks

Books Recommended For You