Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Femei
Femei
Femei
Ebook191 pages2 hours

Femei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Acest mic roman (sau volum de proze) oferă o experiență agreabilă atât celor care îl citesc pentru prima dată, cât și celor care îl recitesc. Felul în care Sebastian reprezintă femeile aici poate susține acuzația de misoginism. Ele apar de regulă în ipostaze pasive, având un statut aproximat prin cel al plantelor sau al obiectelor, sau fi indentificate ca simple anexe ale barbaților.Toate aceste amănunte trebuie citite, desigur, în contextul intelectual al epocii. Era curent în acea perioadă un misoginism care opunea „pasivitatea“ femeii (creditată cu capacitatea de a crea doar în plan biologic, dar nu și în cultură) energiei creatoare în plan intelectual prin care erau legitimați barbații. (Mihai Iovanel)


O lectura placută, plină de emoție, Femei de Mihail Sebastian este alcatuită din 4 povestiri despre dragoste, care pot fi citite în ordinea gândită de autor sau aleatoriu. Sub reflector: un bărbat și mai multe femei, de care se îndragostește în momente diferite ale vieții sale. Ștefan Valeriu este elementul de legatură dintre cele 4 texte, fiind când in centrul atenției, când simplu spectator. Dragostea apare în forme variate, fizică, sufletească, fizică si sufletească, cu femei tinere sau mature. O explorare a feminității si iubirii, scrisă într-un stil tonic. (Andreea Apostu)

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJul 3, 2021
ISBN9786069739952
Femei
Read preview

Related to Femei

Related ebooks

Reviews for Femei

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

2 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Femei - Mihail Sebastian

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1