Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
SAS: EROI ȘI TICĂLOȘI
Unavailable
SAS: EROI ȘI TICĂLOȘI
Unavailable
SAS: EROI ȘI TICĂLOȘI
Ebook480 pages8 hours

SAS: EROI ȘI TICĂLOȘI

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

În vara anului 1941, când războiul dus în deșertul din nordul Africii era în plină desfășurare, David Stirling, un tânăr ofițer britanic excentric și plictisit de previzibilitatea luptelor la care trebuia să ia parte, a avut o viziune: inamicul trebuie atacat de acolo de unde se așteaptă cel mai puțin – din spatele propriilor linii.

Abordarea sa contrazicea toate regulile scrise și nescrise ale razboiului și mulți ofițeri de rang înalt din armata britanică și-au manifestat fățis opoziția față de această idee. Primește, în schimb, sprijinul lui Winston Churchill, care înțelege importanța unei forțe de șoc mici, dar eficiente, care să acționeze nevăzută în teritoriul inamic. De-a lungul celui de-al Doilea Razboi Mondial, SAS a fost implicată în numeroase misiuni de sabotare a mașinăriei de razboi naziste, contribuind din plin la infrangerea Germaniei lui Hitler.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJun 27, 2021
ISBN9786069739556
Unavailable
SAS: EROI ȘI TICĂLOȘI

Related to SAS

Related ebooks

Reviews for SAS

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

6 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words