Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Operațiunea „Soare“
Operațiunea „Soare“
Operațiunea „Soare“
Ebook479 pages6 hours

Operațiunea „Soare“

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cu cea de-a cincea carte din miniseria Pe urmele agentului B-39 se încheie și odiseea faimosului spion român desfășurată pe fundalul dramatic al celui de-al Doilea Război Mondial.

B-39 ajunge în Portugalia pentru a facilita întâlnirea dintre reprezentantul disidenților din cadrul armatei germane și cunoscutul spion „doctor Ring”. De aici, cercul începe să se închidă. Întoarcerea armelor, la 23 August 1944, îl găsește în Viena, și, chiar în momentul în care toate legăturile cu România par să fie rupte, pornește într-o nouă misiune în cadrul căreia îi spionează pe legionari.

După ce încheie cu succes și această misiune, Doinaș pleacă la Budapesta, unde este arestat de nemți.

Veți afla, citind până la capăt, care e soarta celebrului agent român pe care Haralamb Zincă îl ridică la statutul de martir al unei cauze istorice îmbrățișate de România târziu în cursul războiului, dar pe care eroul seriei a slujit-o încă de la început. 


LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateMay 19, 2021
ISBN9786069739495
Operațiunea „Soare“

Read more from Haralamb Zincă

Related to Operațiunea „Soare“

Titles in the series (5)

View More

Related ebooks