Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ucenicie printre gloanțe
Ucenicie printre gloanțe
Ucenicie printre gloanțe
Ebook239 pages3 hours

Ucenicie printre gloanțe

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Comisarii Roman si Miclovan, bine cunoscuți din filmul Cu mâinile curate, devin aici personaje de roman.

Decembrie 1944. Bucureștiul trece printr-o perioada grea. Nu este lovit doar de saracie, ci si de bande înarmate. Un comisar de poliție este ucis, iar Mihai Roman, fost comunist ilegalist, este numit la conducerea uneia dintre cele mai „fierbinți“ secții de poliție din Capitală, cu misiunea de a pune capăt jafurilor, crimelor si violurilor din sector. Roman trebuie sa colaboreze cu Patulea, comisarul care îl anchetase și il bătuse în închisoare, și cu Miclovan, șeful Brigăzii antigang. Roman însa nu uită ce s-a întamplat în închisoare, iar Patulea îl recunoaște și el. Și cum se simte amenințat de noul comisar-șef, în mintea lui încolțeste gândul răzbunarii...

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateNov 28, 2021
ISBN9786069629345
Ucenicie printre gloanțe
Read preview

Read more from Petre Sălcudeanu

Related to Ucenicie printre gloanțe

Related ebooks

Books Recommended For You