Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Anotimpurile morții
Anotimpurile morții
Anotimpurile morții
Ebook495 pages7 hours

Anotimpurile morții

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dupa ce ii trimite generalului Antonescu o scrisoare de „cainta“, in fapt un text care-l acuza pe conducatorul statului, Radu Doinas este dus la o vila conspirativa a SD-ului, unde i se organizeaza „rapirea“ si „uciderea“ de catre legionari romani, aceasta informatie ajungand si la autoritatile din tara.


De aici, identitatile lui Doinas se succed cu repeziciune. Cu fizionomia schimbata, este trimis in Anglia, unde este „condamnat“ la moarte prin spanzurare. Apoi renaste cu o alta identitate si, in calitate de colaborator al cercului de rezistenta antiantonesciana de la Londra si al MI6, ajunge la Bucuresti. Aici este „recuperat“ de Biroul 2 si reapare drept capitanul Robert Iamandi, alias „Musat“ - roman devenit legenda printre spionii straini -, care va fi trimis intr-o misiune oficiala in Prusia.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateMay 19, 2021
ISBN9786069739457
Anotimpurile morții

Read more from Haralamb Zincă

Related to Anotimpurile morții

Titles in the series (5)

View More

Related ebooks