Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Soarele a murit în zori
Soarele a murit în zori
Soarele a murit în zori
Ebook415 pages5 hours

Soarele a murit în zori

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Soarele a murit în zori este romanul aventurilor lui Radu Doinaș, ingeniosul și fermecătorul agent B-39. Cartea rezumă de fapt, sărind peste anumite perioade de timp, toată activitatea celebrului spion.


Povestea se derulează pe fundalul marilor confruntări armate și de intelligence din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Așa cum se întâmplă cu mulți spioni, și Doinaș trebuie „să moară” mai întâi pentru a-și putea asuma deplin noua identitate în cadrul serviciilor de informații germane. Prin urmare, i se înscenează moartea. Dar nemții nu știu că spionul lor e, în realitate, loial României.   

Odată cu această renaștere încep și misiunile de spionaj, care-l poartă în cele mai fierbinți locuri din Europa aflată în plin război.

În cele din urmă, spionul e arestat și, după ce nemții îi află secretul, executat. Se naște, astfel, legenda unui erou ale cărui aventuri sunt relatate de-a lungul următoarelor patru romane din seria Pe urmele agentului B-39.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateMay 21, 2021
ISBN9786069739419
Soarele a murit în zori

Read more from Haralamb Zincă

Related to Soarele a murit în zori

Titles in the series (5)

View More

Related ebooks