Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Știi, Lavinia, caracatițele...
Știi, Lavinia, caracatițele...
Știi, Lavinia, caracatițele...
Ebook239 pages3 hours

Știi, Lavinia, caracatițele...

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Roman de dragoste, atipic, scris pe trei planuri și două voci. Povestea unei relații, cu suișurile și coborâșurile ei, în care lupta pentru a deține controlul este redată într-o maniera poetică.


Un roman ca un poem-fluviu, scris pe trei planuri și două voci, unde dorința de a te abandona total celuilalt pierde în fata nevoii de a ramâne în control, fie și doar (cu) o mică parte. Un roman despre dorința de a înțelege ca o relație sentimentală poate fi văzută ca o aventură continuă și ca o zi nesfarșită daca este privită din ambele perspective, plus o a treia: un vis. Prin Știi, Lavinia, caracatițele..., Leonida Neamțu se apropie cumva de realismul magic, prin elementul oniric și printr-un fel de zoomorfizare, pentru că nici aici lupul nu va fi departe de om.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateDec 16, 2021
ISBN9786069629437
Știi, Lavinia, caracatițele...
Read preview

Read more from Leonida Neamțu

Related to Știi, Lavinia, caracatițele...

Related ebooks