Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Bunicul și doi delincvenţi minori. Un bunic și o biată aventură
Bunicul și doi delincvenţi minori. Un bunic și o biată aventură
Bunicul și doi delincvenţi minori. Un bunic și o biată aventură
Ebook383 pages5 hours

Bunicul și doi delincvenţi minori. Un bunic și o biată aventură

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Două cazuri în care protagoniști sunt copiii căpitanului Alexiu.

Bunicul și doi delincvenți minori. Bunicul investighează dispariția lui Andrei, fiul cel mic al căpitanului Alexiu. Odată cu el, dispare și cel mai bun prieten al acestuia, de care însă nimănui nu-i pasă. O poveste sensibilă despre copii neiubiți sau transformați în mingi de ping-pong între parinti care nu-i doresc, dar și o poveste despre prietenie adevarată și despre solidaritate la orice vârstă. Un bunic și o biata aventură. Bunicul, Panaitescu, Alina Alexiu și alsacianul pleacă în concediu la Eforie Nord. Bunicul se oferă să ajute Miliția locală să rezolve un caz aparent simplu – furtul unei biciclete. Care ar putea fi legatura între bicicleta, un ceas foarte scump și o sinucidere prin înec? La prima vedere, niciuna, însa eroii nostri sunt hotărâti să rezolve enigma.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateDec 16, 2021
ISBN9786069629413
Bunicul și doi delincvenţi minori. Un bunic și o biată aventură

Read more from Petre Sălcudeanu

Related to Bunicul și doi delincvenţi minori. Un bunic și o biată aventură

Related ebooks