Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un biet bunic și o biată crimă
Un biet bunic și o biată crimă
Un biet bunic și o biată crimă
Ebook303 pages4 hours

Un biet bunic și o biată crimă

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Bunicul, alsacianul și Panaitescu descurcă ițele unei afaceri încâlcite.

Un accident de mașină, soldat cu moartea unei femei, caz considerat închis de către cei de la Circulație, îi este dat Bunicului – ofițer de miliție pensionar – pentru a aduna date legate de psihologia șoferului. Vinovatul ajunge la secția de boli nervoase, incapabil să vorbească, așa că Bunicul pornește să descopere cauza accidentului. O ladă de struguri căzută pe șosea, multe persoane cu același nume de familie, mai puțin obișnuit, un frate abia ieșit din închisoare, o soție tânăra care amenință cu divorțul și o lovitură care îl trimite pe Bunic în lumea viselor sunt elementele care formează un caz în care condamnat este cel cu vina cea mai mică.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateNov 28, 2021
ISBN9786069629352
Un biet bunic și o biată crimă

Related to Un biet bunic și o biată crimă

Related ebooks

Reviews for Un biet bunic și o biată crimă

Rating: 4.333333333333333 out of 5 stars
4.5/5

3 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Un biet bunic și o biată crimă - Petre Sălcudeanu

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1