Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Narațiuni detective
Narațiuni detective
Narațiuni detective
Ebook335 pages4 hours

Narațiuni detective

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Un volum cu douăsprezece povestiri aparent polițist-detectivistice, scrise într-un stil noir,plin de ironii mai mult sau mai puțin subtile.

Mai multe persoane adunate într-o cabana fac schimb de povesti polițiste care au un singur fir roșu: Agenția Lazau. Despre cel care a înființat-o, dându-i și numele, de altfel, nu se știe nimic, singura dovada a faptului că e real fiind o poză întunecată dintr-un ziar, în care nici măcar nu se putea distinge dacă acolo se afla sau nu un om. Bonifaciu Lazau există prin absență, amintindu-ne de Keyser Söze, personajul-cheie din filmul The usual suspects. Leonida Neamțu creează un personaj-urmă, a cărui prezența ne va lăsa să o dorim pe parcursul întregii cărți.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateDec 16, 2021
ISBN9786069629420
Narațiuni detective
Read preview

Read more from Leonida Neamțu

Related to Narațiuni detective

Related ebooks

Books Recommended For You