Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Blondul împotriva umbrei sale
Blondul împotriva umbrei sale
Blondul împotriva umbrei sale
Ebook207 pages2 hours

Blondul împotriva umbrei sale

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Aceasta colecție de proză scurtă SF îl diferențiază pe Leonida Neamțu de ceilalți autori români de proză de gen, iar dacă ar fi să-l comparăm pe Leonida Neamțu cu un scriitor de science-fiction de talie internațională, acela ar fi H.P. Lovecraft.


Aparută pentru prima oară în 1973, această colecție de proză SF cuprinde paisprezece proze scurte și două microromane, Blondul împotriva umbrei sale și Glonțul de aur, drept în tâmplă, sus. De data aceasta, bizarul, marca proprie lui Leonida Neamtu, va deveni element principal al întregii colecții. Vom avea parte de dedublari și de extratereștri care trimit mesaje planetei noastre, de cutremure inexistente și de dealuri numite „ale Viperelor“, fără ca vreo viperă să fi fost vreodată zărită prin iarba lor.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateNov 25, 2021
ISBN9786069629321
Blondul împotriva umbrei sale

Read more from Leonida Neamțu

Related to Blondul împotriva umbrei sale

Related ebooks