Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Speranță pentru marele vis
Speranță pentru marele vis
Speranță pentru marele vis
Ebook383 pages5 hours

Speranță pentru marele vis

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Roman distopic, absurd, plin de umor negru, referințe livrești și ironii la adresa perioadei istorice în care s-a desfășurat cel de-al Doilea Război Mondial.

Imaginează-ți că ai putea scapa de situația tensionată și periculoasă a celui de-al Doilea Război Mondial evadând pe o insulă pustie care, din fericire, îți aparține. Doar că, pentru a ajunge acolo, ai avea nevoie de un avion și un pilot. Presupunând ca vei obține toate acestea, nu banuiești că viața îți rezervă o succesiune de evenimente neprevăzute, cărora va trebui, într-un fel sau altul, să le faci față. Cum a decis Leonida Neamțu să le facă față personajele acestei cărti, rămâne de vazut. Având în vedere că, în această poveste, sunt implicate persoane de diverse nationalități, din diferite clase sociale și cu profesii diferite, vor reusi, oare, sa se înțeleaga între ele?

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateNov 25, 2021
ISBN9786069629314
Speranță pentru marele vis
Read preview

Read more from Leonida Neamțu

Related to Speranță pentru marele vis

Related ebooks

Books Recommended For You