Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Când moare inamicul cel mai bun
Când moare inamicul cel mai bun
Când moare inamicul cel mai bun
Ebook223 pages3 hours

Când moare inamicul cel mai bun

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dacă această carte ar fi fost ecranizată, ar fi ieșit o combinație de Sin City si Coffee and cigarettes, pentru că atmosfera este una de fi lm noir regizat de Jim Jarmusch.

Acest nou volum din seria de autor Leonida Neamțu cuprinde cincisprezece povestiri care pot fi citite separat — două dintre ele fiind de mai lungă întindere —, dar și împreună, drept capitole ale unui roman atipic, al cărui punct central este Hotel Special D. Personajele sar dintr-un cadru într-altul, dintr-o povestire într-alta, cu ajutorul unei imaginații debordante, pline de metafore, ce conturează stilul atât de propriu al scriitorului de origine basarabeană, care pendulează între noir, absurd și bizar, nelipsit de umorul ce irumpe uneori chiar și în cele mai tensionate momente.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateNov 25, 2021
ISBN9786069629307
Când moare inamicul cel mai bun

Read more from Leonida Neamțu

Related to Când moare inamicul cel mai bun

Related ebooks