Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Căpitanul Apostolescu și inamicul public nr.1
Căpitanul Apostolescu și inamicul public nr.1
Căpitanul Apostolescu și inamicul public nr.1
Ebook367 pages5 hours

Căpitanul Apostolescu și inamicul public nr.1

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Căpitanul Apostolescu rezolvă mai multe crime și tentative de omor comise la Cluj de un asasin supranumit „omul cu ciocanul“.

O serie de crime și de tentative de omor, cărora le cad victime femei de toate vârstele, înspăimântă municipiul Cluj, unde căpitanul Apostolescu este trimis să țina cursuri unor ofițeri începători în domeniul investigațiilor. Autorul pare sa fie un bărbat, dar descrierile martorilor nu coincid. Dacă, la început, acesta se folosește, pentru a-și comite crimele, de un ciocan, ulterior modul sau de operare se schimbă. De asemenea, nu pare sa existe un mobil. Este vorba de o singură persoană sau de mai multe? Cum va proceda căpitanul Apostolescu, secondat de doi dintre cursanții săi, să dea de urma criminalului? Care este trăsătura comună a victimelor și de ce este asasinul interesat de ele? O anchetă laborioasă, în care unele piste, minuțios cercetate, se înfundă, iar altele, nebănuite, se deschid. Urmărind investigațiile anchetatorilor, cititorul va ajunge la un final cu totul neașteptat.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateNov 30, 2021
ISBN9786069629260
Căpitanul Apostolescu și inamicul public nr.1
Read preview

Read more from Horia Tecuceanu

Related to Căpitanul Apostolescu și inamicul public nr.1

Related ebooks

Reviews for Căpitanul Apostolescu și inamicul public nr.1

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

2 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Căpitanul Apostolescu și inamicul public nr.1 - Horia Tecuceanu

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1