Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Acolo unde vântul rostogolește norii. Chirie pentru speranță
Acolo unde vântul rostogolește norii. Chirie pentru speranță
Acolo unde vântul rostogolește norii. Chirie pentru speranță
Ebook335 pages4 hours

Acolo unde vântul rostogolește norii. Chirie pentru speranță

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Acolo unde vântul rostogolește norii este primul micro-roman din seria de autor Leonida Neamtu și îl are în prim-plan pe charismaticul Blond, acesta fiind personajul-fetiș al autorului, pe care îl vom tot întâlni de-a lungul romanelor sale. Ne vom gasi aruncați în plin câmp de luptă al celui de-al Doilea Război Mondial și vom urmări cu respirația tăiată mișcările de șah (la propriu si la figurat) la care sunt părtași Blondul și ofițerul de Sigurantă supranumit Mopsul. Din această partidă vom afla de unde vine și numele romanului, aceste cuvinte având de-a face cu promisiunea Blondului făcuta Mopsului, în ceea ce-i priveste pe germani. Dialoguri care frizează absurdul, lupi aparând din senin și un stil inconfundabil vor face din Leonida Neamțu unul dintre autorii dumneavoastră preferați.

În Chirie pentru speranță intalnim același personaj principal, în persoana Blondului, din partea căruia, de aceasta dată, va trebui să ne așteptăm la mai multe surprize. Lupul, animalul totem al lui Leonida Neamțu, va fi și el prezent, apropriat acum de un personaj feminin, enigmatica Em – femeia spioană. Bătrânul detectiv, numit de multe ori pur si simplu B.D., îi va fi companion și bun sfătuitor Blondului, pe parcursul întregului roman. O apariție de efect va fi , cu siguranță, și frumoasa stenodactilografă, despre care nu dezvăluim mai multe, pentru a nu strica plăcerea lecturii. Vom avea parte de aventuri de spionaj și contraspionaj, descrise într-un stil inconfundabil, presărat cu poezie și mult umor fin și negru.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateOct 29, 2021
ISBN9786069629109
Acolo unde vântul rostogolește norii. Chirie pentru speranță

Related to Acolo unde vântul rostogolește norii. Chirie pentru speranță

Related ebooks

Reviews for Acolo unde vântul rostogolește norii. Chirie pentru speranță

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Acolo unde vântul rostogolește norii. Chirie pentru speranță - Leonida Neamțu

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1