Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fiecare om cu clepsidra lui (autobiografie)
Fiecare om cu clepsidra lui (autobiografie)
Fiecare om cu clepsidra lui (autobiografie)
Ebook479 pages7 hours

Fiecare om cu clepsidra lui (autobiografie)

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Ca mulți romancieri, Haralamb Zincă a simțit nevoia să evadeze din lumea ficțiunii pentru a-și povesti viata așa cum a fost ea, cu traumele, împlinirile și neîmplinirile ei. Fiecare om cu clepsidra lui nu e singurul text autobiografic al lui Zincă, dar acoperă o perioadă pe cat de exotică, pe atât de captivantă.


Pe langă noi fragmente din copilăria petrecută la Roman si București, scriitorul își reamintește teribila perioadă petrecută ca refugiat într-un colhoz din Uzbekistan. Nu lipsește nici perioada în care se înrolează voluntar în Armata Roșie, luptând împotriva nemților și înfruntând viscolul,gerul, gloanțele și moartea în Lituania și Prusia, la Königsberg, unde traiește primele zile de după încetarea războiului.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateOct 21, 2021
ISBN9786069629055
Fiecare om cu clepsidra lui (autobiografie)

Read more from Haralamb Zincă

Related to Fiecare om cu clepsidra lui (autobiografie)

Related ebooks