Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un caz de dispariție. Anchete sociale
Un caz de dispariție. Anchete sociale
Un caz de dispariție. Anchete sociale
Ebook287 pages3 hours

Un caz de dispariție. Anchete sociale

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cartea "Un caz de dispariție. Anchete sociale" reprezintă o colecție de „radiografii” ale unor cazuri reale, de la sfarsitul anilor ‘60, pe care autorul a avut ocazia sa le studieze consultând dosarele Miliției sau asistând la procese, în sălile de judecată.


Această carte e o secțiune prin societatea românească de dinainte de anul 1989.

Aceasta e o carte despre trecut, în care recunoaștem cu usurință multe dintre problemele prezentului.

Aceasta e o carte de o profunda tristețe tocmai pentru ca e o carte profetică.

Aceasta e o carte despre copii abandonați.

Aceasta e o carte despre avorturi care au dus la moartea mamelor.

Aceasta e o carte despre contrabandă, proxenetism, fraudă, furt, răzbunare si crimă.


LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateNov 4, 2021
ISBN9786069629062
Un caz de dispariție. Anchete sociale
Read preview

Read more from Haralamb Zincă

Related to Un caz de dispariție. Anchete sociale

Related ebooks