Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Noiembrie însângerat: asasinarea lui Madgearu și Iorga
Noiembrie însângerat: asasinarea lui Madgearu și Iorga
Noiembrie însângerat: asasinarea lui Madgearu și Iorga
Ebook335 pages4 hours

Noiembrie însângerat: asasinarea lui Madgearu și Iorga

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Executarea în stil mafiot a lui Virgil Madgearu și a lui Nicolae Iorga în acel „noiembrie însângerat“ 1940 a stârnit, de-a lungul timpului, o mulțime de întrebări. Vreme de două decenii, Haralamb Zincă s-a adâncit în studierea arhivelor, a dosarelor secrete, a declarațiilor și a cărților scrise în epoca și mai târziu despre acele evenimente, încercând să aducă unele clarificări.


Noiembrie 1940. România este îndoliată după asasinarea economistului și politicianului Virgil Madgearu și a savantului și omului politic Nicolae Iorga de catre două comandouri legionare. Crimele au fost comise, se pare, ca represalii în urma Masacrului de la Jilava și a asasinării lui Corneliu Zelea-Codreanu (Iorga fiind considerat de membrii Gărzii de Fier drept autorul moral al uciderii Căpitanului). Cartea pe care o aveți înainte ne luminează anumite aspecte ale acelei perioade și încearcă să răspundă unei serii de întrebări: Cine a dat ordinul pentru asasinarea lui Virgil Mădgearu și a lui Nicolae Iorga? Câți legionari au făcut parte, de fapt, din comandourile ucigașe? Traian Boeru a susținut, de-a lungul a două decenii, că este nevinovat, că n-a participat la asasinarea lui Madgearu și nici la cea a lui Iorga. A fost el asasinul principal sau doar un țap ispășitor? Cine a descoperit, de fapt, cadavrul profesorului Iorga? De cate ori a fost împușcat Nicolae Iorga? Ce a fost adevărat și ce a fost fost născocit sau trecut cu vederea în documentele vremii?

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateOct 21, 2021
ISBN9786069629048
Noiembrie însângerat: asasinarea lui Madgearu și Iorga

Read more from Haralamb Zincă

Related to Noiembrie însângerat

Related ebooks