Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Supersonicul 01 decolează în zori
Supersonicul 01 decolează în zori
Supersonicul 01 decolează în zori
Ebook399 pages6 hours

Supersonicul 01 decolează în zori

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Supersonicul 01 decolează în zori este o carte scrisă la comanda, asa cum marturisește Haralamb Zincă. Trebuia sa conceapă un text despre piloții militari de supersonice, deși această lume îi era necunoscută și-i era teamă că nu va izbuti. Rezultă însă un poem închinat aviației și aviatorilor, un imn dedicat celor care nu pot trăi cu adevărat decât la înălțimi amețitoare.

În timpul unui zbor, pilotul de supersonic Laurențiu Slavic detectează un incendiu la bord. În mod bizar, pupitrul de comandă nu semnala nimic în neregulă. Se catapultează, este recuperat și ajunge la spital. Între timp, e inițiată o anchetă. În urma interogatoriilor la care este supus și a verificării aparatului de zbor carbonizat, comisia conchide că decizia pilotului fusese corectă. Nevoit să stea la pat o lună, aproape imobilizat, maiorul își petrece timpul analizandu-și deciziile din acel moment critic. Își da seama că, fără o imagine limpede a evenimentului, nu va mai putea trece niciodată la manșa unui avion, chiar dacă fizic se va recupera.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateOct 21, 2021
ISBN9786069629031
Supersonicul 01 decolează în zori

Read more from Haralamb Zincă

Related to Supersonicul 01 decolează în zori

Related ebooks