Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cazul R-16. Atac la obiectivul 112. Coșciugul agentului K-05
Cazul R-16. Atac la obiectivul 112. Coșciugul agentului K-05
Cazul R-16. Atac la obiectivul 112. Coșciugul agentului K-05
Ebook303 pages4 hours

Cazul R-16. Atac la obiectivul 112. Coșciugul agentului K-05

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Trei microromane de spionaj in care Haralamb Zinca dezvolta cateva directii narative deschise in carti publicate anterior.


În Cazul R-16, ofițerii de securitate Panait, Lucian si Frunză cercetează moartea inginerului Liman, survenită în urma ingerării unei substanțe toxice produse în străinătate. Cercetatorul lucra în cadrul unui laborator unde fusese descoperită o sursă de energie extraordinară. Ca în multe dintre romanele lui Zincă, anumite puteri străine doreau să afle informații despre descoperire și, mai ales, să împiedice dezvoltarea unor tehnologii apte să valorifice noua sursă de energie.


La doi ani de la rezolvarea „Cazului R-16“, un puști de 15 ani, radioamator, intercepteaza și înregistrează pe bandă, noaptea târziu, un mesaj ciudat. Descifrat la Securitate, acesta dezvăluie interesul unor spioni pentru o uzină ce se construia la kilometrul 112. Ofițerii Panait, Lucian si Frunză ajung fără să vrea pe urmele unui fost legionar și torționar fugit în Germania în ultimele zile ale războiului, trimis la școala de spionaj și apoi parașutat în România cu o misiune secretă.

Coșciugul agentului K-05 constituie deznodământul întamplărilor petrecute în cele două romane dedicate negocierilor purtate de români cu Aliații în vederea „întoarcerii armelor“ și publicate sub titlul Noaptea cea mai lungă: Dincolo de întuneric și Marea confruntare.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateOct 21, 2021
ISBN9786069629024
Cazul R-16. Atac la obiectivul 112. Coșciugul agentului K-05

Read more from Haralamb Zincă

Related to Cazul R-16. Atac la obiectivul 112. Coșciugul agentului K-05

Related ebooks

Reviews for Cazul R-16. Atac la obiectivul 112. Coșciugul agentului K-05

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

3 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Cazul R-16. Atac la obiectivul 112. Coșciugul agentului K-05 - Haralamb Zincă

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1