Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Eu, H.Z., aventurierul
Eu, H.Z., aventurierul
Eu, H.Z., aventurierul
Ebook351 pages5 hours

Eu, H.Z., aventurierul

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Această carte este mai mult decât o autobiografie. Dincolo de notațiile privind viața socială și politică, Haralamb Zincă vorbește pe larg despre procesul de creație, despre documentarea pentru anumite cărți, dar și despre anchetele sociale realizate în anii ’60.


Pe lângă peripețiile din copilărie, mutarea de la Roman în Capitală – pentru ca tatăl său, „în loc să-și vadă de meserie, se ținea de transformarea lumii“ –, viața luată de la capăt într-o fundatură bucureșteană și încercările părinților de a-l însura cu o fată cu zestre, aflăm și o mulțime de lucruri despre starea României anului 1945. Ni se dau detalii despre formarea unor coloși industriali precum IAR sau Tractorul, despre scandalurile din spatele acestora, dar si despre viața la sate din timpul procesului de colectivizare, cu personajele pitorești, dar și tragice ale acelor vremuri.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateOct 21, 2021
ISBN9786069629017
Eu, H.Z., aventurierul

Read more from Haralamb Zincă

Related to Eu, H.Z., aventurierul

Related ebooks