Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Obstinația căpitanului Apostolescu
Obstinația căpitanului Apostolescu
Obstinația căpitanului Apostolescu
Ebook255 pages3 hours

Obstinația căpitanului Apostolescu

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Un personaj de legendă, creat de unul dintre cei mai mari autori români de cărți polițiste.

În urma unui accident de circulație, o persoană își pierde viața, iar autorul fuge de la locul faptei. De caz urmează să se ocupe căpitanul Apostolescu și colaboratorul său, locotenentul Simionescu. Destul de repede, în decursul investigației se dovedește faptul că n-a fost vorba de un accident. În căutarea febrilă a autorului și a mașinii acestuia, ancheta se complică și toate pistele duc spre fundături. Este găsit un posibil autor care își recunoaște fapta. Totuși, fiind convins că acesta n-ar fi avut cum s-o comită, căpitanul Apostolescu decide continuarea cercetărilor. Oare perseverența îl va ajuta pe căpitanul Apostolescu să descopere adevăratul criminal?

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateSep 23, 2021
ISBN9786069605752
Obstinația căpitanului Apostolescu
Read preview

Read more from Horia Tecuceanu

Related to Obstinația căpitanului Apostolescu

Related ebooks