Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O crimă aproape perfectă
O crimă aproape perfectă
O crimă aproape perfectă
Ebook255 pages3 hours

O crimă aproape perfectă

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Unsprezece povestiri, unsprezece cazuri rezolvate cu succes, unsprezece texte în care Haralamb Zincă își dă măsura talentului de scriitor, exersându-se și în genul aparte și complicat al prozei scurte.


Aflat în concediu de creație la Pelișor, scriitorul Haralamb Zincă ia parte la o aventură asemanatoare celor imaginate în operele sale. Mânat de curiozitate, vrea să descopere cine este „fantoma“ care bântuie încăperea aflată deasupra camerei lui și ajunge, în final, să fie salvat de capitanul Musceleanu, care devine personajul principal al acestor povestiri, alături de mentorul sau, reputatul criminalist Patrolea.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateSep 6, 2021
ISBN9786069605646
O crimă aproape perfectă

Read more from Haralamb Zincă

Related to O crimă aproape perfectă

Related ebooks