Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ceasurile Sfântului Bartolomeu. Temerarul
Ceasurile Sfântului Bartolomeu. Temerarul
Ceasurile Sfântului Bartolomeu. Temerarul
Ebook239 pages3 hours

Ceasurile Sfântului Bartolomeu. Temerarul

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

O nuvelă polițistă și una de spionaj, din două perioade diferite, care ne fac dovada stilului fermecător al lui Haralamb Zincă: peripețiile unui contrabandist de ceasuri sub nasul poliției și acțiunile pline de curaj ale unui locotenent român în noaptea de 23 spre 24 August 1944.


Domnul Bartolomeu Grieg e un simplu turist străin venit în Arad, orașul copilariei sale. Însă, odată sosit aici, i se întâmplă un mare necaz: frumosul său ceas de aur se strică și ține morțiș să găsească un ceasornicar care să i-l repare. Aflat în ceasornicărie, domnul Bartolomeu se hotărăște să-și vândă ceasul și brusc mai înaintează o ofertă: înca 50 de ceasuri de vânzare. Ceasornicarul îi face legătura cu un cumpărător din Timișoara, iar domnul Bartolomeu este atât de fericit, că nu observă femeia care îi urmărește fiecare mișcare. 23 August 1944. Ion si Mihai Antonescu au fost arestați. Românii au întors armele împotriva nemților. În București, situația este confuză. Locotenentul Constantin Banu, de la Comandamentul Militar al Capitalei, primește ordin să verifice obiectivele principale ale germanilor, aflate pe Calea Victoriei. Acesta ajunge să facă echipa cu un șofer de taxi, alături de care pornește într-o adevarată aventură, plină de pericole, spionând pozițiile germane îmbrăcat în uniforma SS, ca apoi sa fie luat drept ofițer german veritabil, fiind trimis de însuși generalul Gerstenberg să-i spioneze pe români. Locotenentul reușește să le strecoare nemților informații false, astfel încât atacul acestora de la Podul Baneasa se transformă într-o înfrângere rasunătoare.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateSep 3, 2021
ISBN9786069605622
Ceasurile Sfântului Bartolomeu. Temerarul

Read more from Haralamb Zincă

Related to Ceasurile Sfântului Bartolomeu. Temerarul

Related ebooks

Reviews for Ceasurile Sfântului Bartolomeu. Temerarul

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Ceasurile Sfântului Bartolomeu. Temerarul - Haralamb Zincă

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1