Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dragoste de mamă
Dragoste de mamă
Dragoste de mamă
Ebook383 pages6 hours

Dragoste de mamă

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Beth Brandon și-a dorit întotdeauna să dețină o florărie, însă, astăzi, buchetele de bujori și strălucitoarele flori de primăvară nu reușesc s-o calmeze. Asta pentru că trebuie să-i comunice soțului ei o decizie care le va schimba viața.

Izzy Vaughan visa că ea și soțul ei vor fi împreună mereu, însă, în ultimul timp, dragostea lor a început să pălească. Își găseau bucuria în creșterea fiului lor, Noah – dar, oare, era suficient pentru a le salva căsnicia?

Cu opt ani în urmă, acestor două femei li s-a întâmplat ceva.

Ceva ce le va aduce împreună într-un fel care părea imposibil...

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJul 22, 2021
ISBN9786069605370
Dragoste de mamă

Related to Dragoste de mamă

Titles in the series (1)

View More

Related ebooks

Reviews for Dragoste de mamă

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

3 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Dragoste de mamă - Dani Atkins

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1