Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Asta-i povestea noastră
Unavailable
Asta-i povestea noastră
Unavailable
Asta-i povestea noastră
Ebook432 pages7 hours

Asta-i povestea noastră

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Emma Marshall abia așteaptă să se căsătorească cu iubitul ei din copilărie, Richard, însă un accident tragic va schimba totul și îl va introduce în viața ei pe Jack, un străin superb și misterios. Jack nu seamănă cu niciun bărbat pe care Emma să-l mai fi întâlnit până atunci. Dar Richard este bărbatul pe care ea îl iubește...

Doi bărbați diferiți.

Două destine diferite.

Cum își va încheia Emma povestea?


LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJul 22, 2021
ISBN9786069605356
Unavailable
Asta-i povestea noastră

Related to Asta-i povestea noastră

Related ebooks

Reviews for Asta-i povestea noastră

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

3 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words