Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Moartea m-a bătut pe umăr
Moartea m-a bătut pe umăr
Moartea m-a bătut pe umăr
Ebook239 pages2 hours

Moartea m-a bătut pe umăr

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Au trecut deja două decenii de la încheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial. Un tânăr îl roagă pe scriitor să afle mai multe informații

despre tatăl său, pilot de vânătoare, dat dispărut fără urmă în timpul războiului din Transilvania, imediat dupa 23 August 1944.

Scriitorul se adâncește cu pasiune în munca de cercetare. Unele cărări i se deschid, altele i se inchid. Uneori, deducțiile sale logice

sunt valide, alteori imaginația i-o ia înainte. Și, pentru ca lucrurile să fie și mai complicate, e amenințat că va fi ucis dacă își va

continua cercetarea.

Aviatorul a fost un erou sau un trădător? Cine sunt cei care doresc îngroparea adevarului?

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJul 16, 2021
ISBN9786069605318
Moartea m-a bătut pe umăr

Read more from Haralamb Zincă

Related to Moartea m-a bătut pe umăr

Related ebooks