Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Moartea mirosea a Christian Dior
Moartea mirosea a Christian Dior
Moartea mirosea a Christian Dior
Ebook351 pages4 hours

Moartea mirosea a Christian Dior

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Moartea mirosea a Christian Dior este, la prima vedere, un roman polițist tipic. Însă, citit cu atenție, se dovedește a fi o cronică literară exemplară a primilor ani de tranziție de la comunism la capitalism. Scrisă dupa 1989, cartea surprinde diverse aspecte ale societății românești care încerca, timid încă, să se conecteze la lumea mai mare a Occidentului.


Printr-un telefon anonim, unui polițist îi este semnalată o crimă – o femeie a fost violată și ucisă pe un maidan. Eșarfa ei răspândește un miros subtil de parfum Christian Dior. Suspectul principal este un nebun scăpat de la spital. Și acesta însa e descoperit mort.

De aici, povestea se complică. Apar scrisori de dragoste adresate femeii decedate, un „doctor“ care poate vindeca nebunii și o alta victimă, ucisă în același fel – viol și strangulare. Care poate fi legatura dintre cele trei victime (care nu se cunosteau între ele), un psihiatru și un bioenergetician? Polițistul Mircea Dabu trebuie să dezlege ițele încurcate ale poveștii și să împiedice o noua crimă.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJul 16, 2021
ISBN9786069605295
Moartea mirosea a Christian Dior
Read preview

Read more from Haralamb Zincă

Related to Moartea mirosea a Christian Dior

Related ebooks