Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

SPIONUL ȘI TRĂDĂTORUL: CEL MAI SPECTACULOS CAZ DE SPIONAJ DIN PERIOADA RĂZBOIULUI RECE
SPIONUL ȘI TRĂDĂTORUL: CEL MAI SPECTACULOS CAZ DE SPIONAJ DIN PERIOADA RĂZBOIULUI RECE
SPIONUL ȘI TRĂDĂTORUL: CEL MAI SPECTACULOS CAZ DE SPIONAJ DIN PERIOADA RĂZBOIULUI RECE
Ebook527 pages9 hours

SPIONUL ȘI TRĂDĂTORUL: CEL MAI SPECTACULOS CAZ DE SPIONAJ DIN PERIOADA RĂZBOIULUI RECE

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Colonelul KGB Oleg Antonovici Gordievski se afla la apogeul carierei sale. Produs eminent al serviciilor ruse de informații, urcase cu sârguință în rang, activând în Scandinavia, la Moscova și în Marea Britanie aproape fără nicio eroare în carieră. La 46 de ani fusese promovat ca șef al rezidenței KGB de la Londra – un post dorit de mulți – și era invitat să se întoarcă în țară pentru a fi „uns” oficial în funcție.

Ajuns la Moscova, pășea încrezator prin mulțimea de oameni din aeroport. Adânc, în sinea lui, fierbea însă spaima. Pentru că Oleg Gordievski, veteran KGB și slujitor credincios al serviciilor secrete sovietice, era spion britanic.„Cea mai bună poveste adevarată cu spioni pe care am citit-o vreodată.” – John le Carré


„O carte absolut captivantă despre cel mai important spion din lume de la al Doilea Razboi Mondial încoace.” – The Sunday Times


„Extraordinară! Cea mai bună carte de până acum a lui Ben Macintyre.” – The Evening Standard

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJul 8, 2021
ISBN9786069605158
SPIONUL ȘI TRĂDĂTORUL: CEL MAI SPECTACULOS CAZ DE SPIONAJ DIN PERIOADA RĂZBOIULUI RECE
Read preview

Related to SPIONUL ȘI TRĂDĂTORUL

Related ebooks

Reviews for SPIONUL ȘI TRĂDĂTORUL

Rating: 4.6923076923076925 out of 5 stars
4.5/5

13 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    SPIONUL ȘI TRĂDĂTORUL - Ben Macintyre

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1