Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cuvinte nerostite
Cuvinte nerostite
Cuvinte nerostite
Ebook582 pages8 hours

Cuvinte nerostite

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Este anul 1942, iar Europa continuă să se afle în ghearele implacabile ale războiului. Chiar dincolo de corturile taberei de refugiați ruși unde trăiește, o tânără își rostește jurămintele de nuntă. Este o decizie care îi va schimba destinul... și este o minciună care va rămâne îngropată până în secolul următor.

Încă de când avea nouă ani, Alina Dziak știa că se va căsători cu cel mai bun prieten al ei, Tomasz. Acum, la cincisprezece ani și logodită, Alina nu este îngrijorată de rapoartele despre soldații naziști de la granița poloneză, dar, încetul cu încetul, nedreptate după nedreptate brutală, ocupația nazistă se instalează, iar micul sat al Alinei și locuitorii acestuia sunt divizați de frică și de ură, iar Tomasz dispare. Dacă Alina obișnuia să măsoare timpul între vizitele iubitului ei, acum măsoară spațiile dintre speranță și disperare, așteptând vești de la Tomasz și evitând atenția soldaților care patrulează la ferma părinților ei. Pentru moment, chiar și tăcerea asurzitoare este preferabilă durerii.

Pendulând între Polonia ocupată de naziști și ritmul frenetic al vieții moderne, Kelly Rimmer creează o narațiune emoționantă și elegantă. Cuvinte nerostite ne dezvăluie dezastrul care cuprinde lumea atunci când adevărul este redus la tăcere... și faptul că ne poate lua o viață întreagă să ne regăsim vocea și să învățăm să avem încredere în ea.


Fanii cărților Privighetoarea și Când înflorește liliacul vor adora Cuvinte nerostite.
Pam Jenoff, autoarea romanului Povestea unui orfan


Kelly Rimmer este autoare de cărți de ficțiune contemporană și istorică, ajunse bestselleruri pe listele New York Times, Wall Street Journal sau USA Today. Printre acestea se numără The Secret Daughter, Cuvinte nerostite și The Truths I Never Told You.
Kelly locuiește în Australia rurală cu familia ei și cu o întreagă menajerie care nu ascultă de nimeni. Romanele ei au fost traduse în peste 20 de limbi.
LanguageRomână
Release dateMar 11, 2021
ISBN9786063382192
Cuvinte nerostite

Related to Cuvinte nerostite

Related ebooks

Jewish Fiction For You

View More

Related categories

Reviews for Cuvinte nerostite

Rating: 4.857142857142857 out of 5 stars
5/5

14 ratings2 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  • Rating: 5 out of 5 stars
    5/5
    O poveste frumoasa si dureroasa. Mi-a plăcut mult, recomand, merita citita.