Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Scurtă istorie a Italiei
Scurtă istorie a Italiei
Scurtă istorie a Italiei
Ebook390 pages5 hours

Scurtă istorie a Italiei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Această scurtă istorie se adresează mai ales celor care vor ceva mai mult decât istoria condensată din majoritatea ghidurilor de călătorie. Însă, în cazul Italiei, țară fără o istorie îndelungată ca stat unificat, această abordare ridică o problemă. Mare parte din istoria sa, Italia a fost divizată, iar zone importante au fost teritorii ale unor imperii mai mari, adesea concurente, precum cel al Spaniei și cel al Austriei. În plus, turiștii de azi nu vizitează toată Italia, fiindcă are prea multe de oferit pentru o singură călătorie, ci se concentrează asupra anumitor zone și regiuni.Jeremy Black (n. 1955) este istoric, specializat în istorie militară, scriitor și fost profesor de istorie, inițial la Universitatea Durham, din 1980, apoi la Universitatea din Exeter, din 1996. A ținut numeroase prelegeri în Australasia, Canada, Danemarca, Franța, Germania, Italia și SUA. Este senior fellow la Center for the Study of America and the West la Foreign Policy Research Institute din Philadelphia, SUA. A fost editor la Archives, revistă a British Records Association, și în comitetele editoriale ale History Today, International History Review, Journal of Military History, Media History și Journal of the Royal United Service Institution. Este autor a peste 140 de cărți, în principal, dar nu exclusiv, despre politica și relațiile internaționale britanice în secolul al XVIII-lea. Adesea a fost descris drept „cel mai prolific cercetător al istoriei din vremurile noastre“.
LanguageRomână
Release dateNov 10, 2021
ISBN9786063380754
Scurtă istorie a Italiei
Read preview

Related to Scurtă istorie a Italiei

Related ebooks

European History For You