Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Logica și gândirea critică în dezvoltarea personală
Logica și gândirea critică în dezvoltarea personală
Logica și gândirea critică în dezvoltarea personală
Ebook630 pages6 hours

Logica și gândirea critică în dezvoltarea personală

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În viață luăm în permanență decizii, care ne influențează mai mult sau mai puțin viitorul. Deciziile raționale maximizează calitatea vieții tale și șansele tale de fericire, de succes și de împlinire în viață. Gândirea critică îți îmbunătățește abilitățile de luare a deciziilor la un nivel de alegere conștientă și deliberată. Poți astfel să preiei controlul asupra gândirii, să rezolvi problemele mai eficient, și să recunoști afirmațiile și discursurile patologice și manipulative.
În noua economie a cunoașterii, logica și gândirea critică sunt o necesitate pentru orice persoană care aspiră la o evoluție pozitivă, reprezentând un avantaj suplimentar pentru cariera și dezvoltarea personală.
Un manual introductiv în logică și gândire critică, în scopul dezvoltării personale, a capacităților și potențialului propriu, formarea capitalului uman, facilitarea capacităților de angajare, îmbunătățirea calității vieții și, în final, realizarea viselor și aspirațiilor individuale și comunitare. Forma acestuia este cea a unui curs introductiv care acoperă atât logica formală, cât și logica informală, fiind mai degrabă un „manual de gândire critică”. Pentru logica formală prezintă mai multe metode diferite pentru a determina dacă un argument este valid sau invalid (tabele de adevăr, dovezi, diagrame Venn). Exercițiile din fiecare secțiune sunt menite să ofere exemplificări practice. În analiza discursurilor se folosește logica propozițională, ale cărei mecanisme sunt incluse în logica de ordinul întâi și în logica de ordin superior, logica propozițională fiind fundamentul logicii de ordinul întâi și al logicii de ordin superior. Cartea prezintă spre final unele din cele mai comune erori, atât formale cât și informale, descrise astfel încât să se înțeleagă atât mecanisumul de devoalare a lor, cât și motivele pentru care se întâlnesc atât de des în viața de zi cu zi. Studiul argumentării logice este relevant pentru studiul gândirii critice, prin analiza argumentelor, inclusiv evaluarea corectitudinii acestora.

LanguageRomână
Release dateOct 30, 2021
ISBN9786060336136
Logica și gândirea critică în dezvoltarea personală
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House. Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD) Member of Rotary Club Bucuresti Atheneum Cofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and Software Initiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and Teleactivities Member of Internet Society Initiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking Society Cofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in Romania Physicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Logica și gândirea critică în dezvoltarea personală

Related ebooks