Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Ндура: Дете На Дъждовната Гора
Unavailable
Ндура: Дете На Дъждовната Гора
Unavailable
Ндура: Дете На Дъждовната Гора
Ebook343 pages3 hours

Ндура: Дете На Дъждовната Гора

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Най-добър юношески роман за 2014 г. в Испания! Един човек без особени познания се озовава сам по средата на дъждовната гора, след като неговият самолет се разбива, и трябва да се учи бързо, за да може да превъзмогне всички препятствия, пред които се изправя. История, която те учи какво можеш да постигнеш, когато си притиснат до предел.

Най-добър юношески роман за 2014 г. в Испания и преведен на над 10 езика! Когато един обикновен човек, който и да било от нас, изведнъж се окаже в ситуация на живот или смърт насред дъждовната гора, ЩЕ ЗНАЕ КАК ДА ОЦЕЛЕЕ? Това е простата дилема, пред която е изправен главният герой на нашата история, който, връщайки се от една спокойна ваканция в Намибия (типичното сафари със снимки), се озовава в неочаквана ситуация на екстремно оцеляване в дъждовната гора на Итури, в Република Конго в Африка, когато самолетът, в който пътува, е свален от бунтовници. Място, където Природата не е единственият враг и където оцеляването не е единственият проблем. Приключение с аромата на класическите приключения от едно време, които правят от тази книга перфектното ястие, за да избягаш от реалността и ти самият да почувстваш мъката и отчаянието на главния герой в лицето на предизвикателството, пред което е изправен. В тази книга се смесват по естествен начин емоцията и напрежението от самото предизвикателство да оцелееш психологическата деградация на главния герой през цялата история и дълбокото изследване на околната среда, нейните животни, растения и хора, което авторът е направил. Показва ни също, че нашата представа за това, къде е нашият лимит, обикновено е грешна. Понякога е за добро, а друг път — за зло. Едно без съмнение препоръчително четиво.

LanguageБългарски
PublisherTektime
Release dateOct 18, 2021
ISBN9788835429913
Unavailable
Ндура: Дете На Дъждовната Гора

Related to Ндура

Related ebooks

Reviews for Ндура

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating1 review

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  • Rating: 5 out of 5 stars
    5/5
    Това е страхотен приключенски роман! Наистина се чувствам като в гората