Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

PARADOXUL BUNATATII
PARADOXUL BUNATATII
PARADOXUL BUNATATII
Ebook619 pages12 hours

PARADOXUL BUNATATII

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„O nouă analiză fascinantă a violenței umane, plină de idei noi și de dovezi palpitante de la verii noștri primate, strămoșii istorici și vecinii contemporani.“
Steven Pinker, autor al The Better Angels of Our Nature

Noi, Homo sapiens, putem fi cea mai bună, dar și cea mai rea dintre specii. Ce s-a întâmplat în timpul evoluției umane pentru a se ajunge la acest paradox? Care sunt cele două tipuri de agresiune la care sunt susceptibile primatele și de ce a evoluat separat fiecare dintre ele? Cum se compară intensitatea violenței dintre oameni cu comportamentul agresic al altor primate? Cum s-au domesticit singuri oamenii? Și cum au fost achiziția limbajului și practica pedepsei capitale factori determinanți în evoluția culturii și a civilizației?
Plină de autoritate, provocatoare și antrenantă, Paradoxul bunătății oferă o teorie originală surprinzătoare despre cum, în ultimii 250 de milioane de ani, omenirea a devenit o specie din ce în ce mai pacifistă în interacțiunile ei zilnice chiar dacă capacitatea ei de violență planificată la rece și devastatoare rămâne nediminuată. Urmărind istoriile evoluționiste ale agresiunii reactive și proactive, antropologul biolog Richard Wrangham argumentează convingător în favoarea necesității toleranței sociale și a controlului diviziunilor sălbatice care continuă să ne bântuie și astăzi.

„Foarte originală... complexă și ambițioasă... O poveste despre originile moralității care începe cu sute de mii de ani înainte ca vreo creatură să posede simțul binelui și al răului sau chiar al sinelui... Alegerea, evaluarea și potrivirea împreună a dovezilor culese de pe șase continente, din 12 discipline, de la câteva zeci de specii, și din două milioane de ani, pentru a da naștere unei structuri complexe și de mari dimensiuni are ceva impresionant, chiar emoționant. Este vorba și de o lecție: evoluția este mult mai puțin relevantă pentru creșterea noastră decât imaginația morală.“
The New Yorker

„Wrangham sondează istoria evoluționistă profundă a agresiunii umane... această carte este o lectură esențială în momentul în care genetica începe să deschidă pachetul de gene care au răspuns la domesticire, fapt care ne poate oferi unele idei despre propria istorie evoluționistă.“
The Wall Street Journal

„Fascinant... Paradoxul bunătății pune la un loc descoperiri din antropologie, istorie și biologie pentru a reconstrui o istorie vie și cuprinzătoare a modului în care oamenii au evoluat în creaturi domesticite... prezintă o perspectivă complexă și convingătoare despre modul în care binele și răul ajung să coexiste în specia noastră unică.“
The Washington Post

Richard Wrangham este profesor de antropologie biologică la Universitatea Harvard. Este autorul cărților Catching Fire: How Cooking Made Us Human și Demonic Males: Apes and the Origins of Human Violence (scrisă împreună cu Dale Peterson). Wrangham a studiat cimpanzeii sălbatici în Uganda începând din 1987. A primit calitatea de membru al Fundației MacArthur și este membru al Academiei Americane de Arte și Științe și al Academiei Britanice.
LanguageRomână
Release dateSep 23, 2021
ISBN9786063380945
PARADOXUL BUNATATII

Related to PARADOXUL BUNATATII

Related ebooks

Biology For You

View More